ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެ މަގުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ ކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

  • އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ހަ މަސް ފަހުން
  • އެ ގޮތަށް ނިންމީ އަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
  • އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވި މިރޭ

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 01:23 4,167

މަގުމަތީގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން ނިންމި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުގައި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބޯދިގު) - ރާއްޖެ އެމްވީ

މާލޭ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓު ދެއްވި އަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މާލޭ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ކުރަން އެ ކައުންސިލްގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ހުސައިން ޝަރީފެވެ.

އޭނާ "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރާނީ ހަ މަސް ފަހުން ކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ދެހާސްދިހަ ވަނަ އަހަރު އަމަލު ކުރަން ފެށި ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސަރަހަރައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި މަގު މަތިން ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރާށިތަކާއި ގޭޓުތަކުގެ ކުރިމަތިތަކުގައި ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް