ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ

ފޭދޫ އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާ ކުރި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ޝިދާތާ

  • އޭނާއަށް ވަނީ ދައުލަތުން ރައްކާތެރިކަން ދީފައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 23:40 7,304

މޫނުގައި ގޯންޏެއް އޮޅައި، ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ބަނދެފައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

ށ. ފޭދޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނެއްގެ ބޮލުގައި ގޯންޏެއް އަޅައި، ބަނދެ، އޭނާއަށް އަނިޔާކުރި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމއްޗަށް ގެނައުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުންނަ އަންހެނަކު ފޭދޫ މަގުބައްތިއެއްގެ ހޮޅިދަނޑިއެއްގައި ބަނދެފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާގެ ބޮލުގައި ގޯންޏެއް އޮޅައި، ބަނދެފައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަނިޔާ ލިބުނު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާއަކީ މީހަކާ ވެސް އިނދެގެން އުޅޭ ފަސް ދަރިންގެ މަންމައެވެ. އޭނާއަށް އެ އަނިޔާ ކުރީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ވެސް އަދި ނޭނގެއެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާ މީހުން ވެސް ފޭދޫގައި ދިރިއުޅެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ފޭދޫގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފޭދޫގައި އަންހެނަކަށް ރަހުމްކުޑަ އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާ އެކު އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން ދައުލަތުން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގި ފަރާތްތައް ހޯދައި އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ކުރެވެން ހުރިހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަނެ ކަމަށް ޝިދާތާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް