ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ބޯއިންގ

ބޯއިންގް ގެ ސަލާމާތާ ބެހޭގޮތުން 2018 ގައިވެސް ޕައިލެޓުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި!

  • ބޯއިންގ ކުންފުނިންދަނީ އެމްސީއޭއެސް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:25 1,940

ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ހުރިހާ ބޯޓްތަކެއް މިހާރުވަނީ ގްރައުންޑް ކުރެވިފައި - ދަ ސްޓާރ

މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ބޯޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާމެދު އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓުން، އެ ކުންފުންޏާ ޖަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ސީބީއެސްއާއި ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްއަށް ލިބިފައިވާ އޯޑިއޯގައި ބުނާގޮތުން އޮކްޓޯބަރ މަހު އިންޑޮނީޝިއާގައި ބޯއިންގް 737 މެކްސްގެ ބޯޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޕައިލެޓުން ވަނީ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެެވެ. އެމީހުންގެ ގޮވާލުމަށް ދެކޮޅުހެދުމަށްފަހު ބޯއިންގއިން ވަނީ ސޮފްޓްވެއަރ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މަސް ފަހުން އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިންގެ 737 މެކްސްގެ ބޯޓެއް ވެއްޓި 157 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ ހިނގުމާ ހަމައަށް މިވާހަކަތައް ފެންމަތިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ އެންޓި-ސްޓޯލް ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވިފައިވާއިރު ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ހުރިހާ ބޯޓްތަކެއް މިހާރުވަނީ ގްރައުންޑް ކޮށްފައެވެ.

އެމްސީއޭއެސްގެ ނަން ދީފައިވާ ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޯއިންގ ކުންފުނިންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުންކަމަށް ބުނާ ބުނުން އެ ކުންފުނިން ދޮގުކުރެއެވެ.

ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ބޯޓުތކުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ބޯއިންގ ކުންފުނިން އެއްބަސްވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް