ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޯއިންގ

ބޯއިންގް ގެ ސަލާމާތާ ބެހޭގޮތުން 2018 ގައިވެސް ޕައިލެޓުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި!

  • ބޯއިންގ ކުންފުނިންދަނީ އެމްސީއޭއެސް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:25 | 2,378

ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ހުރިހާ ބޯޓްތަކެއް މިހާރުވަނީ ގްރައުންޑް ކުރެވިފައި - ދަ ސްޓާރ

މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ބޯޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާމެދު އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓުން، އެ ކުންފުންޏާ ޖަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ސީބީއެސްއާއި ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްއަށް ލިބިފައިވާ އޯޑިއޯގައި ބުނާގޮތުން އޮކްޓޯބަރ މަހު އިންޑޮނީޝިއާގައި ބޯއިންގް 737 މެކްސްގެ ބޯޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޕައިލެޓުން ވަނީ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެެވެ. އެމީހުންގެ ގޮވާލުމަށް ދެކޮޅުހެދުމަށްފަހު ބޯއިންގއިން ވަނީ ސޮފްޓްވެއަރ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މަސް ފަހުން އިތިއޯޕިއަން އެއަރލައިންގެ 737 މެކްސްގެ ބޯޓެއް ވެއްޓި 157 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ ހިނގުމާ ހަމައަށް މިވާހަކަތައް ފެންމަތިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ އެންޓި-ސްޓޯލް ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވިފައިވާއިރު ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ހުރިހާ ބޯޓްތަކެއް މިހާރުވަނީ ގްރައުންޑް ކޮށްފައެވެ.

އެމްސީއޭއެސްގެ ނަން ދީފައިވާ ސިސްޓަމް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޯއިންގ ކުންފުނިންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބޯޓް ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުންކަމަށް ބުނާ ބުނުން އެ ކުންފުނިން ދޮގުކުރެއެވެ.

ބޯއިންގ 737 މެކްސްގެ ބޯޓުތކުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ބޯއިންގ ކުންފުނިން އެއްބަސްވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.