ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ވެލިދޫ ކުނީގެ މައްސަލަ

ވެލިދޫ ކުނީގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުން!

  • ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވި އޮތުމުން އިގުތިޞާދީ ގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދޭ
  • އާ ކުނިކޮށީގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ވިސްނުން ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 19:02 1,456

ނ. ވެލިދޫ - ސަން

ވެލިދޫގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަސްމާ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަސްމާ ވިދާޅުވީ ކުރީގައި ވެލިދުއަކީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރަމުން އައި ރަށެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާ ނުލެވޭތާ މިހާރު އަހަރެއްވާން ކައިރިވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އަސްމާ ވިދާޅުވީ ކުނި ނައްތާ ނުލެވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ އުނދަގޫ ނިހާޔަތަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރަމުން ދާކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުނި ގޮނޑު ސާފް ނުވެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު އެކި ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައިވާއިރު އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވެސް ރަށަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަން އަސްމާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

ވަކިވަރަކަށް ކުނި ގޮޑުގައި ކުނިތައް ގިނަވުމުން ކޮންމެވެސް މީހަކު ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯކޮށްލާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯ ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު މީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމަށް ވެސް  އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައްސައްކަތް ތަކަށް އަލިއަޅުވާ ލައްވާ އަސްމާ ވިދާޅުވީ ކުނީގެ މައްސަލައިގެ ވާހަކަ ވެމްކޯގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެސް ދަންނާވަފައި ވާނެ ކަމަށާއި ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެލިދޫގައި މިހާރު ކުނި އަޅަމުންދާ ސަރަހައްދު ސާފްކުރުމަށްފަހު އާ ކުނި ކޮށީގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ވިސްނުން ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭކަމަށް އަސްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލިދޫގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ވެމްކޯއިންނެވެ. ވެމްކޯއިން  ނ.ރ.ބ.ޅ. އަތޮޅުގެ ކުނި ގެންދަނީ ރ. އަތޮޅު ވަންދުއަށެވެ. މިހާރު ވަންދުއަށް ކުނި ނުގެންދާތާ 11 މަސް ވެއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް