ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 16:44
ކިމް ޖޮން ނަމް
ކިމް ޖޮން ނަމް
އޭއެފްޕީ
ކިމް ޖޮން ނަމް
ކިމް ޖޮން ނަމް ގައިގައި "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ހޭކުމުން 20 މިނިޓް ތެރޭ އޭނާ މަރުވެފައިވޭ: މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު
 
މަރުވުމުގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ކިމް ޖޮން ނަމް ތަހައްމަލުކުރީ "ވަރަށް ވޭންދެނިވި" ވަގުތުކޮޅެއް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމްގެ ގައިގައި ވިހަ ގަދަ ކެމިކަލް ހަތިޔާރެއް ކަމަށްވާ "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ހޭކުމުން 20 މިނިޓް ތެރޭ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޯޓޮޕްސީން ދައްކައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު، ކިމް ޖޮން ނަމްގެ އޯޓޮޕްސީއާ ހަވާލާދީ މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް ސަތަސިވަމް ވިދާޅުވީ "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ހޭކުމުން 15 މިނެޓާއި 20 މިނެޓާ ދޭތެރޭ މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވުމުގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ ތަހައްމަލުކޮށްފައި ވަނީ "ވަރަށް ވޭންދެނިވި" ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ. ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް ވިދާޅުވީ ކިމް ޖޮން ނަމް ގައިގައި "ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓް" ހޭކުމުން މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓުނު ކަމަށާއި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރުވީ އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއަށް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ސުބްރަމާނިއަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަސްމީ ގޮތުން އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވުމުން އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާވީ ކަމަށެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން ކިމް ޖޮން ނަމް ކަން ދެނަގަތުމަށްޓަކައި އޭނާއާ އެންމެ ގާތްތިމާގެ މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލްއަކާއި، ޑެންޓަލް ޕްރޮފައިލިން އާއި އަދި ބޮޑީ މާކްސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވެސް ޑިކްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރެވުނު އިންޑޮނީޝިއާ އަންހެން މީހާ އަށް އެކަން ކުރެވުނީ ބަޔަކު އޭނާއަށް އަޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ހަގީގަތުގައި އޭނާ އެކަން ކުރީ "400 މެލޭޝިއަން ރިންގިޓް (90 ޑަލަރު) އަށް ބޭބީ އޮއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޭންކް އަކަށް (ޖޯކަކަށް) ކަމަށް", އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުން ފުރަން ވެގެން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ދެ އަންހެނުން ވެގެންނެވެ. ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް