ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އޭސީސީގެ ވަފުދު

އޭސީސީގެ ވަފުދެއް ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

  • ސެމިނަރ އޮންނާނީ މެއި މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން 20 އަށް
  • މި ސެމިނާގެ މަޤްޞަދަކީ ޗައިނާގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 16:35 1,811

އޭސީސީގެ ވަފުދު ޗައިނާގައި - ސަން

ޗައިނާގެ ޗިންގޑާއޯ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސެމިނަރ އޮން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ފޯރ އޮފިޝަލްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް 2019" ގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މެއި މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން 20 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާ މިސެމިނަރގައި އޭސީސީގެ 20 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މިސެމިނަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެންޑޮންގ ފޮރިން ޓްރޭޑް ވޮކޭޝަނަލް ކޮލެޖްގެ ރައީސް، މިސްޓަރ ޑިއޯ ޒިއަޑޮންގ ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާއި، ޗައިނާ އާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

މިދަތުރަކީ ޗައިނާ އެމްބަސީއާ ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާސްއާއި ޗައިނާގެ ސެންޑޮންގ ފޮރިން ޓްރޭޑް ވޮކޭޝަނަލް ކޮލެޖުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ސެމިނަރގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޗައިނާގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ވިޔަނުދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، ވަޞީލަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ހިއްސާކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މި ވަރކްޝޮޕްގައި ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ޗައިނާގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް