ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - މެސުތު އޮޒިލް

އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކްލަބް ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: އޮޒިލް

  • އޮޒިލްގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާން ބާކީ ދެއަހަރު އެބައޮތް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 20:57 1,846

މެސުތު އޮޒިލް - ސަން

އާސެނަލްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކްލަބް ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރ މެސުތު އޮޒިލް ބުނެފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އޮޒިލް ބުނީ، އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކްލަބް ދޫކޮށްލަން އޭނާ ނުވިސްނާ ކަމަށައި، އެއްބަސްވުމުގައި އަދި ބާކީ ދެ އަހަރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އޮޒިލް ބުނީ، އެއްބަސްވުން ހަމަވުމަށް ފަހު ކަންތައްވާނެ ގޮތް އޭނާއަށް ނޭގޭ ކަމަށާއި، ކްލަބުގައި މިވަގުތު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

އޮޒިލް އާސެނަލްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް ބައެއް ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޓަލީ އަދި ސްޕެއިންގެ ކްލަބްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޝާލްކޭ އިން 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކެރިޔަރު ފެށި އޮޒިލް ވަނީ ވާޑަބްރޭމަން އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. އޭނާ އާސެނަލް އަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައެވެ.

އޮޒިލް ވަނީ އާސެނަލްއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 226 މެޗުގައި 43 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމާއެކު ތިން އެފްއޭ ކަޕް އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ލަލީގާ އާއި ކޮޕާޑެލްރޭ އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އޮޒިލް ވަނީ ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި ހަތަރު ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 159 މެޗުގައި 27 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 92 މެޗުގައި 23 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ އޮޒިލް ވަނީ އެޓީމާއެކު 2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އިތުރުން 2009 ވަނަ އަހަރު 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރޯ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް