ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ކާބިލް ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރަނީ

  • މި ފިލްމް ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 20:54 1,345

ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ޔާމީ ގޯތަމް - ރައީސް އޮފީސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ރިތިކް ރޯޝަން ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ކާބިލް" ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ފިލްމް ޗައިނާގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައެވެ.

ފިލްމް ކްރިޓިކް އަދި ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދަޝް ވަނީ ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރާއި އެކު ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ރިތިކް އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޔާމީ ގޯތަމް އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ރިތިކް( ރޯހަން) އާއި ޔާމީ ގޯތަމް (ސުޕުރިޔާ) އަދާކޮށްފައިވަނީ ފެނުމުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ ޖޯޑެއް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ މަންޒަރެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ސިޔާސީ މީހަކާއި ގުޅުން އޮންނަ އާއިލާއެއްގެ މީހަކު ސްޕްރިޔާ ރޭޕް ކުރުމުން ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ.

އެވޭނާއި ތަހަންމަލްތަކަށް ކެތް ނިކުރެވިގެން ސުޕުރިޔާ އަމިއްލަށް މަރުވެއެވެ. ފަހުން ފެނިގެން ދަނީ ރޯހަން އެމީހުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފާ މަންޒަރެވެ.

ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކޮށް ރިތިކްގެ ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަން ޕްރޮޑި އުސް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް އިންޑިއާގައި ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ  25 ޖެނުއަރީ 2017 ގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް