ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ފަރުމަސް

މާރުކޭޓްގައި ފަރުމަހުގެ އަގު ދަށްވެއްޖެ!

  • އެންމެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް ހުރީ ގިނި މަސް

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 16:07 2,660

ފަރުމަހުގެ އަގު ވަނީ ދަށްވެފައި - ސަން

މަސް މާރުކޭޓްގައި ފަރުމަހުގެ އަގު ދަށްވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މަސް މާރުކޭޓްގައި ލަނޑާ ހުރީ 10 ރުފިޔާ، 40 ރުފިޔާ އަދި 50 ރުފިޔާ އަށެވެ. ގުރުވާމަސް ހުރީ  25 އަދި 30 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ތޮޅި 20 ރުފިޔާ އަށް ހުރިއިރު،މާނިޔާމަސް ހުރީ  50 ރުފިޔާ،  40 ރުފިޔާ އަދި 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ފިލޮޅު ހުރީ  60 ރުފިޔާ އާއި 70 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ގިނިމަސް ހުރީ 15 އަށެވެ. ރެހި ބާޒާރުގައި ހުރީ 20 ރުފިޔާޢަށް ޖޯޑެކެވެ. މަސް މާރުކޭޓް ކެޔޮޅުން ބުނީ ފަރުމަހުގެ އަގު ދަށްވެގެން އުޅެނީ މާރުކޭޓްގައި ފަރުމަސް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ރަތްމަހުގެ އަގު އުފުލިފައިވާއިރު، ރަތް މަސް މާރުކޭޓްގައި ހުރީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.  ރަތްމަހުގެ އަގު އުފުލިފައިވަނީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރަތް މަސް ބޭނޭލެއް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަސްމާރުކޭޓްގެ ކެޔޮޅުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބާޒާރުގައި ރޯ މަހުގެ އަގުވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުފުލިފައެވެ. ގޮދާ ހުރީ 40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެކެވެ. ކަންނެލި ހުރީ 35 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެކެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް