ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއަދާ ހަމައަށް ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ

  • ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 15:41 1,809

ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބިފައި ވަނީ 557،340ރ. (ފަސްލައްކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ) އެވެ.

އެ މިސްޓްރީއަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ:

  1. މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް: 299،945ރ
  2. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް: 153،940ރ.
  3. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް: 9،395ރ.
  4. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް: 30،340ރ.
  5. މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރި ކޮށް: 33،465ރ.
  6. ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް: 16،755ރ.
  7. އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް: 13،480ރ.

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރެންޖެހެނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެރަށެއްގެ ބަނޑުކެއުމުގައި އާންމުކޮށް ކައިއުޅުނު ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯގެ އަގެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 02 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ކަމަށެވެ. 

ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭ އަގުތައް 

ހުޅުމާލޭގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އެ އަވަށު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން ކަމަށާއި، ވިލި މާލޭގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ވިލިމާލޭ ޔުނިޓުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.  

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރަށްރަށުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް