އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - މަރުގެ މައްސަލަ

15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

  • އެ ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 01:08 12,701

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ ފުރާވަރު ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުރާވަރު ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނދެ، ވިހައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:10 ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ ފުރާވަރު އަންހެން ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް