ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ވަގުތީ މާރުކޭޓު

ވިލިމާލޭގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • ވިލިމާލޭ މާރުކޭޓުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 ގޮޅި
  • ކުރިމަތިލެވެނީ ވިލިމާލޭ ރަށްވެހިންނަށް އެކަނި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:42 3,627

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓޫ ސަރަހައްދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރޯދަ މަހާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މާލޭ ސީޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލޭ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން 20 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވިލިމާލޭގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރާނީ ވިލިމާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ގޮޅިއަށް އެދި ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 13 މޭ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމީ، އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މި ރޯދަ މަހު ތާޒާމޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމަށެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާރުކޭޓުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދަނޑުވެރިންނަށް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމުގެ އިތުރުފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން މާލޭގެ ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ވެސް ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިރު، ވެސްޓް ޕާކުގައި ހުންނަ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން 32 ގޮޅި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް