އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

މާލޭގައި ވެހިކަލް ލިމިޓްކުރަނީ!

  • އެންމެންވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ މާލެއަކީ ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 14:36 20,448

މާލޭ މަގުމަތީގައި ވެހިކަލްތަކެއް - އަޝްވާ ފަހީމް

މާލޭގައި ވެހިކަލް ލިމިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ވެހިކަލް ލިމިޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި، ފުލުހުން އަދި ރައީސް އޮފީސްއާ އެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަރަށް އަވަހަށް ވެހިކަލް ލިމިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލެއަކީ ދިރިއުޅެން ފަސޭހަ، ފެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށް ޝަމައު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވެހިކަލް ލިމިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނީ ވެހިކަލްތައް ޕާކްުކުރުމަށް ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ ޕާކިން ޒޯންތަކެއް ހަދަމުންނެވެ. އަދި އެޔާ އެކު މާލެގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގައި، މާލެ މަގަކީ ދުއްވާ މިހުންނާއި، ހިނގާ މީހުންނަށް ފެށހަ ތަނަކަށް ހެދުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވުމަށް 64،000 ސައިކަލާއި 4500 ކާރު/ވޭން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ޕިކަޕް/ލޮރީ ފަދަ 2500 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވެއެވެ. 

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ 39 ހެކްޓަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް