ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ދިރާގު ޕޭ

ދިރާގު ޕޭއާ އެކު މާރުކޭޓް ވެސް ޑިޖިޓަލް ކޮށްލައިފި!

  • ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ 150ރ. ގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކަރާ ކިލޯއެއް ހިލޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 12 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 11:30 4,086

ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް މާރުކޭޓަށް ތަައާރަފްކުރުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތާ އެކު، މާރުކޭޓް ވެސް ޑިޖިޓަލްކޮށްލައިފި އެވެ. 

ދިރާގެ ޕޭގެ ހިދުމަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު، މާރުކޭޓުގައިދޭން ފަށާފައިވާއިރު، ދިރާގުން ބުނީ ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް މިވަގުތު ލިބޭނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ އެއް ގޮޅިން ކަމަށެވެ. އަދި އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ މާރުކޭޓް ގޮޅިއަކުން ވެސް ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ލިބޭއިރު، މަޖީދީ މަގުގައި ހުންނަ މާރުކޭޓުގައި ވެެސް ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ތަައާރަފްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ދިރާގުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މާރުކޭޓްގައި ވެސް ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހާ އެކު، ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކުގައި ދޭން ފެށި ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް، ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުން ވެސް ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި އިތުރު ގޮޅިތަކުން އެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. 

ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތާ އެކު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ 150ރ. ގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކަރާ ކިލޯއެއް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. 

"ރަމަޟާން މަހަކީ ގޭގެއަށް ކަރާގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑުވާ މަހަކަށް ވެފައި، އަޅުގަނޑުމެން ގަސްތުކުރީ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބެނުންވާ ކޮންމެވެސް އެކައްޗެއް ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަށް ހެދުން" 

ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރި މާރުކޭޓްގެ ގޮޅި ހިންގާ ފަރާތުން ބުނީ، އެ ހިދުމަތާ އެކު ލިބިގެންދާނެ އެންމެ ބޮޑު ލުޔަކީ ފައިސާ މާރުކުރަން ނުޖެހުން ކަމަށެވެ. އަދި ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތާ އެކު، ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

"ލާރި މާރުކުރުމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ފޯރާ. އެހެންވީމަ އެކަން ހައްލުވެގެންދާނެ ހަމަ މި ހިދުމަތާ އެކު"

ދިރާގު ޕޭ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަަމަރުންގެ އަދަދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު 2017 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި މި ހިދުމަތަކީ ކޭޝްލެސް ހިދުމަތެކެވެ. މި ހިދުމަތާ އެކު، އަތުގައި ފައިސާ ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި، މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާލެވޭނެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް