ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - ރޯދަ 1440

ހުސެއިން ޝިހާބްގެ ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ: ހަނދާންނުން ފިލުވާލަން އުނދަގޫ ލަވަޔަކަށް

  • ލަވަ އުފެއްދުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން އެކަމަށް ފަހުރުވެރިވޭ

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
hirigaahusham

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 23:33 11,130

ހިތްއަދު ރޮނީ މިލަވައިގެ މަންޒަރެއް އަދި ލަވަ ވިދާޅުވި ހުސެއިން ޝިހާބް - ރައީސް އޮފީސް

މ. ބަގީޗާގޭ އަލްމަރްހޫމް އިބްރާހިމް ޝިހާބްގެ ދަރިކަލުން ހުސެއިން ޝިހާބް އިސްކޮށް ހުންނަވައި 1980 ގެ ކުރީކޮޅު އުފެއްދެވި ދިވެހި ފިލްމް "ފުން ޒަހަމް" ގެ "ހިތްއަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ" ލަވަޔަކީ މިއަދު ވެސް މަގުބޫލް ކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ލަވައެކެވެ. ސަބަބަކީ ޅެމުގެ އެމުނިއެކުލެވުމާ ބަސްތިލަކަމާއި ޅެމުން ގެނެސްދީފައިވާ ވާހަކަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތާ ވެސް ގުޅުން ބޮޑުވުމެވެ. 

އިޝްޤުގައި ޖެހި ހިތް ހަލާކުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބައިގެންދާނެ ކަންކަން ސިފަ ކޮށްދީފައިވާ މި ލަވައިގެ ޅެން ހައްދަވައި ދެއްވާފައިވަނީ ހުސައިން ޝިހާބު ބޭނުންވި ބައިތަކުގެ މައްޗަށް، މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ އަލްމަރުހޫމް ޔޫސުފް މުހައްމަދު ފުޅެވެ. ޅެންވެރިކަމުގެ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ އެދުރުބެ އެވެ. ލަވަ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހުސައިން ޝިހާބެ އެވެ. 

ދިވެހި މިއުޒިކްގެ ރަން ޒަމާނުގައި މި ލަވައިގެ މިއުޒިކް އަމިއްލަ ރާގަށް ހަދާފައިވަނީ " ޓްވެންޓީ ސެންޗަރީ ބީސީ" އިން އިންނެވެ.

 

މި ލަވައިން އަދި ފިލްމުން ވެސް ފެންނަ ފިރިހެން އެކްޓަރަކީ މ. މުލަންމާގޭ މުހައްމަދު ހަލީމެވެ. އަންހެން އެކްޓަރަކީ ރ. މަޑުއްވަރީ ، ނޫވިލާގޭ ހައްވާ ހުސެއިންއެވެ.

ހަލީމް ބުނި ގޮތުގައި އެފިލްމް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައީ އީޕީއެސްގައި ކިޔަވަން އުޅުނުއިރު އުޅުނު ރަހްމަތްތެރިންގެ ފަރާތުންނެވެ. ސްކޫލް ދައުރުގައި ހަލީމް ވެސް ސްޓޭޖް ޑްރާމާތައް ކުޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. 

ފިލްމު ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައީ، އޭރު އެފަދަ ކަމެއް ކުރާނެ މީހަކު ނުވެގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް ހަލީމް ބުންޏެވެ. އެންމެ 20 އަހަރުގައި އެ ފިލްމު ކުޅެފައިވާ، މިހާރު އަމިއްލަ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅުއްވާ އުމުރުން 50 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ހަލީމް ކުޅުނު ލަވަ ކިތަންމެ މަޝްހޫރު ވި ނަމަވެސް، އެ ލަވައިގެ ހަނދާންތައް އޭނާ އާކުރަން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. 

ލަވައިގައި އެކްޓްކުރި މުހައްމަދު ހަލީމް

ހަލީމް އާއެކު ފެންނަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ، ހައްވައަށް އޭރު އެންމެ 17 އަހަރެވެ. ފިލްމު ކުޅުނުއިރު ހައްވަ ހުރީ ޓީޗިން ޓްރެއިން ހެދުމަށް މާލެ އައިސް ހ. ޝަފީގުގޭގަ އެވެ. 

ލަވައިގައި އެކްޓްކުރި ހައްވަ 

 

"އެގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހުސެއިން ޝިހާބަށް ފެނިވަޑައިގެން ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ހައްވަ ރަގަޅު ކަމަށް ޝަފީގްގޭ ޝަފީގް އަރިހުގައި ދެންނެވުމުން ޝަފީގްގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އެކަން ކުރީ،" މިހާރު އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ހައްވަ ބުންޏެވެ. 

ހައްވައަކީ މިހާރު ވެސް މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރެކެވެ. 

ކ. ތުލުސްދޫގައި ހަލީމް އާއި ހައްވި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގިތާ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އޭގެ ފަހުން އެ ދެ މީހުން ބައްދަލެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދާނެ މަންޒަރުތަކެއް ހަނދާންތަކެއް ނޫންކަން ދެ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގުނެވެ. 

ހުސެއިން ޝިހާބް ލަވަ ވިދާޅުވެފައިވާލެއް އަސަރު ގަދަކަމާއެކު، އަދި ލަވަ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަޔާތާ ގުޅުން ހުރުމާއެކު، ލަވައިގެ މަޝްހޫރު ކަމަށް ފަނޑުވުމެއް ނާދެ އެވެ. އެކި އެކި ސްޓޭޖްތަކުގައި މިހާރުގެ ފަންނާނުން އެ ލަވަ ކިޔަމުންދެ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގައި ވެސް ދެ އަހަރެއްގައި އެ ލަވަ ކިޔާފައިވެ އެވެ.

މި ލަވައިން މިހާރު ވެސް އެތައް ބަޔަކު ރޮއްވާލަ އެވެ. އަދި ހިތަށް ތަދުވެފައިވާ އެތައް ބަޔެއްގެ ހިތުގެ ފަރުވާއަކަށް މި ލަވަވެގެން ދެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް