އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2 އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 12 ކްރޯޑް!

  • މި ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޓައިގާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 22:25 3,635

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2 ގެ ޕޯސްޓަރު - އެމްއެންޑީއެފް

ޓައިގާ ޝްރޯފް އާއި ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދާ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަނަންޔާ ޕާންޑޭ އަދި ތާރާ ސުތެއިރިޔާ ލީޑް ރީލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 12.06 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

މި ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޓައިގާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ޓައިގާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ބާގީ 2" އަށެވެ. މި ފިލްމަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 25 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ފަސް ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެން ދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ފިލްމް ތަކަކީ "ގަލީ ބޯއީ"، "ކޭސަރި"، "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަދި "ކަލަންކް" އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް