ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރިޕޯޓު - މަސައްކަތްތެރިން

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން މުންޑު ދޫކޮށް، ފަޓްލޫނަށް ބަދަލުވިތާ 50 އަހަރު

  • އަންހެނުން މުވައްޒަފުނަށް ސާޅި، ޕާކިސްތާން ހެދުން
  • އެގޮތަށް އެންގެވީ ރައީސް ނާސިރު
  • ގިނަ ބަޔަކު އެގޮތަށް ހެދުން އަޅަން ލަދުގަތް

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 2 މެއި 2019 | ބުރާސްފަތި 16:06 7,584

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅުނު ރަސްމީ ހެދުމާއެކު، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް - ރައީސް އޮފީސް

ބައިނަލް އަގުވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް، ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ވަނީ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ ރަސްމީ ހެދުން ކަނޑައެޅުނުތާ ބައި ގަރުނުވުމުންނެވެ. އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލޭގެފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ ފަސް ވަނައަށް ވީ ދުވަހުއެވެ. ނަވާރަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނާސިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، 1969 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަގުތު މުންޑުގެ ބަދަލުގައި ފަޓްލޫނު ނުވަތަ ފަޓްލޫނުބުރި ލެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ ހެދުމަކީ ސާޅި، ޕާކިސްތާން ހެދުން ނުވަތަ ކުރުހެދުން ކަމަށެވެ.

ރަސްމީ ހަފްލާތަކުގައި އާންމުކޮށް، މުންޑާއި ހުދުގަމީސް ތުރުކުރައްވާ ނާސިރު ނެރުއްވި އެންގެވުމުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަގުތު ފައިވާން ލާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނާސިރުގެ އެ އެންގެވުން ރައްދު ވަނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 100 ރުފިޔާގެ މަތީގެ މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު މީހުންނާ އެއްފެންވަރުގެ މީހުންނެއް ނުހިމެނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ހެދުން ކަނޑައަޅައި، ރައީސް ނާސިރު ނެރުއްވެވި ސިޓީ-- ފޮޓޯ/ ނޭޝަނަލް އާކައިވް

ޒުވާން ތާރީހީ އިލްމުވެރިޔާ އަހުމަދު އަލާ ދީދީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ބަދަލު ރައީސް ނާސިރު ގެންނެވީ ކަންކަން ބަދަލުކޮށް، މޮޑޮނައިޒް ކުރެއްވުމަށް ގެންގުޅުއްވި ތަސައްވުރުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. މީގެ ބައި ގަރުނު ކުރިން މުންޑު ދޫކޮށް، ފްޓުލޫނު ލައިގެން ވަޒީފާއަށް ނުކުތް މީހެއްގެ ތަޖުރިބާ ކިޔައިދެއްވަމުން އަލާ ވިދާޅުވީ އެ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ހެދުން ކަނޑައެޅުމުން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ބައެއް މީހުން ލަދުގަތް ކަމަށާއި އެ ދުވަހު މީހުން އޮފީހަށް ދިއުމަށް ހެދުން އެޅި ގޮތް ބެލުމަށް ގޭގޭގެ ކަންމަތިތަކަށް އެއްވެ، ކުޅިބަލަން ވެސް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

"އެ ދުވަހު ވަރާށް ލަދުން ގެއިން ނުކުންނަން ނުކެރިގެން ދޮރާށި ހުޅުވާލާފައި މަގު ހުޅުވައި ބަލާލާފައި މީހުން ފަޓްލޫނާއި ފަޓްލޫނު ބުރި ލައިގެން ދާތަން ބަލަން ގޭގޭގެ އެކިއެކި އަންހެން ބޭފުޅުން، ކުޅި ބަލަން ބޭންޖަހަން ބަލަން ތިބޭހެން ގޭގޭ ދޮށުގައި އެންމެން ނުކުމެ މިތިބެނީ ބަލަން މީހުން އޮފީހަށް ދާތަން. ދެން ކިހާ ލަދެއް ގަންނާނެތޯ،" އަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު، ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައި ދެނީ ހިރިކަލުގައި ކަނޑައި ނަގައިގެން ހަދާ ގަލުވަޑާމުން ކަމަށް އަލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގަލުވަޑާމުގެ ތެރެއިން ހަދައި ރޫޅާލެވޭ ގޮތަށް ދުނިޔޭގައި އެ މަސައްކަތްކޮށް އުޅުނު ހަމައެކަނި ބަޔަކީ ދިވެހިން ކަމަށެވެ. އެކަން ސާބިތުވަނީ އާކިޓެކްޗަރުންކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކުން ކަމަށް އަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އާކްކިޓެކްޗަރ ދިރާސާއެއްގައި މި ބުނަނީ އެއީ ދުނިޔޭގައި ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައޭ އެކަހަލަ އެކަލަ ވައްތަރުގެ ގަލު ވަޑާންކޮށް އުޅުނީ. އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކުކޮށް އުޅުނު ކަމެއް ނޫނޭ އެއީކީ މި ލޮކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ތަންތަން އިމާރާތް ކުރުން. ދެން ދިވެހިންގެ ދޯނިފަހަރު ބަނުން، ދޯނިފަހަރު ބަނުމުގައި ވެސް އެއް ވަނަ،" އަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުން ސާބިތުކޮށްދެނީ ދިވެހި ވަންތަކަމެވެ. ދިވެހިންގެ އައިޑެންޓިޓީއެވެ. ވަކި ބަޔަކަށް ބަރޯސާނުވެ، މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ފުދުންތެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމުގެ އަސްލަކީ ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމެވެ. ލިބިފައިވާ ގުރުރަތީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް، ކުރިއަރުވަން ހުޅުވާލެވޭނެ ބާރަކަށް ވާނީ މަސައްކަތެރިންނަށް ހަމަ އުޖޫރަދީ، ހައްގު މިންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް