ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:38
ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބް
ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބް
ގޫގުލް
އެމެރިކާއަށް ނޭރުވުން
ވައިޓް ހެލްމެޓް ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ މުހިއްމު ބައިވެރިޔަކު އެމެރިކާއަށް ނޭރުވި
 
ތުރުކީއިން އޭނާ ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓްގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ބުނެފައި

އޮސްކާއަށް ނޮމިނޭޓްވި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ސީރިޔާގެ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނާއަށް އެމެރިކާއަށް އެރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ވައިޓް ހެލްމެޓްސްގެ ނަންދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މި ފިލްމްގެ ގިނަ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޚާލިދް ޚާތިބްއެވެ.

މިއީ ސީރިއާގެ ޢާއްމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސު ނުރައްކަލަށް ވައްޓާލައިގެން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ސީރިއަން ސިވިލް ޑިފެންސްގެ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ 40 މިނެޓްގެ ނެޓްފްލިކްސް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެކެވެ.

މި ފިލަމްކީ ކުރު ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ބައިން، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އޮސްކާއެއް ލިބުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތު ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ.

ޚާލިދް ޚާތިބް ވަނީ ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ފިލްމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް އެހީތެރިވެފައެވެ.

ލޭ އޮހޮރުވުން ބޮޑު ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ސީރިއާގައި މިހާތަނަށް 500،000 އެއްހާ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު އިތުރު 11 މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ނުވަތަ ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށްވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ތުރުކީއިން ފުރައިގެން ޚާލިދް ޚާތިބް އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް އޮތީ 89 ވަނަ އެކެޑެމީ އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

ތުރުކީއިން އޭނާ ފުރުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށްބުނެ އެމެރިކާއިން އޭނާ އެތެރެވުން މަނާވާނެކަމަށް އެންގުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް