ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖުޑިޝަރީ

ޖުޑީޝަރީ މަގުޗާޓަށް ހިޔާލުފާޅު ކުރަން ގިނަ ބަޔަކު މިރޭ ދާންވާނެ: މަހުފޫޒު

  • ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ނެގުމަށް
  • މަގުޗާޓު އެކުލަވާލީ މަހާސިންތާއަކަށް ފަހު
  • މަގު ޗާޓު ނެރުން އޮތީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 1 މެއި 2019 | ބުދަ 07:55 5,853

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހުފޫޒު ސައީދު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލި މަގު ޗާޓަށް ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މިރޭ ދިއުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު މަހުފޫޒު ސައީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މަހުފޫޒު ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެކުލަވާލި މަގުޗާޓު ބަލާ، ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން މިރޭ [ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ] 8:15 އަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލާމަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރޭ ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަކީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަސްމިއްޔާތެއް ކަމެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން އަދި ނުބުނެއެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލީ ފަނޑިޔާރުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި "ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ޖުޑީޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް އެންޑް ރިފޯމް" މަހާސިންތާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ. އެ މަގު ޗާޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަރީން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް އެ މަގުޗާޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. 

ޖުޑީޝަރީ މަގުޗާޓު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ބުންޏެވެ. އަދި ބުނީ ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން ފަށާފައި ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ޖުޑީޝަރީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ނެރުނު "ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯ"ގަޔާ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ނެރުނު "އެޖެންޑާ19"ގައި ވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް