ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 18:03
ކްލަބު އީގަލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ޣަނީ (ބޮބީ)
ކްލަބު އީގަލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ޣަނީ (ބޮބީ)
މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
ކްލަބު އީގަލްސް
ބޮބީއަކީ ގައުމީ ލެވެލްގައި ވިދާލާނެ ކުޅުންތެރިއެއް: ސާންތި
ބޮބީ ގައުމީ ޓީމަށް އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅޭތަން ދެކެން ބޭނުން

ކްލަބު އީގަލްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ޣަނީ (ބޮބީ) ގެ ހުނަރާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ ގައުމީ ލެވެލްގައި ވިދާލާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އީގަލްސް އާއި މާޒިޔާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސާންތި ބުނެފައި ވަނީ އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޒުވާން ކުޅުންތެރިއެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ކުޅުންތެރިޔާއަކީ އުމުރުން 9 އަހަރުގައި ސާންތިގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެފްއޭއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރި އިރު، އޭނާގެ އުމުރުން ވާނީ ނުވައެއް ނޫނީ ދިހަ އަހަރު. އެ ކުޅުންތެރިޔާ އީގަލްސްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފެންނާނެ. އަލަށް އަދި ފަސްޓް ޑިވިޝަން އޭނާ އެ ކުޅެނީ ވެސް،" ސާންތި ބުންޏެވެ.

ސާންތި ބުނީ ބޮބީއަކީ އޭނާއާއެކު 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު ބޭރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފުޓުބޯޅަ ފެސްޓިވަލްތަކެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ބޮބީގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާނެ ކަމަށް ސާންތި ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮބީއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި އިރު، އެޓީމުގައި ވެސް ހިމެނުނު މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޮބީ ކުޅެފައި ވަނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބައެއް ކްލަބުތަކަށާއި ފުޓްސަލް ބައެއް މުބާރާތްތަކެވެ.

މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުގައި ކްލަބު އީގަލްސްގެ މެދުތެރޭގައި އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދާއި ވައިސް ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) އާއެކު ބޮބީ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފަ އެވެ.

ބޮޑު ކްލަބަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބޮބީ ދެއްކި ކުޅުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ބޮބީގެ ކުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސާންތި ބުނީ އޭނާއަކީ މުސްތަގުބަލެއް އޮތް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފެންވަރު މި މެޗުން ވެސް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.

ސާންތި ބުނީ މެޗުގައި އޭނާ ދެއްކި ކުޅުމުން އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިދާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނި އެކި މުބާރާތްތަކުގައި އޭނާގެ ހުނަރު ފެނިގެންދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް ސާންތި ބުންޏެވެ.

އީގަލްސްއަކީ އަބަދުވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދަމުން އަންނަ ޓީމެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ސާންތި ބުނީ މިއަހަރުގެ މާލޭ ލީގާއި އަދިވެސް އެހެން މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، އެޓީމުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗުތައް ކުޅުމަށް ފުރުސަތު ވެސް ތަނަވަސް ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް