އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ސިނަމާލެ ބްރިޖު

މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ބައިސްކަލުގައާއި ފައިމަގުގައި ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަނީ

  • މިހާރު ފައިމަގުގައި ދެވެނީ ހުޅުލެއާ ހަމައަށް، ބްރިޖަށް ބައިސްކަލް އެރުވުން މަނާ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 18:57 4,642

ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަހުލޫފާއި ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް ބައިސްކަލުގައި ނުވަތަ ފައިމަގުގައި ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް އަޙުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހުލޫފް އަންގާރަ ދުވަހު ކުރަށްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ބައިސްކަލުގައި އަދި ފައިމަގުގައި ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާއާ އެކު މަޝަވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ފަހު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މަހުލޫފުގެ ޓްވިޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ބްރިޖްގެ ކުރެހުން ފުރަތަމަ އާންމުކުރި އިރު ހިނގާ މީހުންނަށް ވަކި ލޭންއެއް އަދި ބައިސްކަލް ދުއްވާ މީހުންނަށް ވެސް ވަކި ލޭންއެއް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއު ފުރަތަމަ ފެށިއިރު އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު ވެސް އެ ގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން ހެދި ބްރިޖްގައި ބައިސްކަލް ލޭނެއް ނެތެވެ. އަދި ހިނގާ މީހުންނަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ހަނި ތަންކޮޅެކެވެ. ވެހިކަލް ދުއްވަން އޮތް ލޭންތައް ވެސް ހަނިކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު އޮތް ގޮތުން ފައިމަގުގައި ދެވެނީ ވެސް ބްރިޖްގެ ނިމާ ކޮޅާ ހަމައަށެވެ. ހުޅުލެއާ ހަމައިން ބަންދުކޮށްފައި އޮންނާތީ ފައިމަގުގައި އަދި ބައިސްކަލުގައި ހުޅުލެއަކަށް ނުދެވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް