އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ސްރީލަންކާ - ރާއްޖެ

ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ

  • ހޯދަމުން ދަނީ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ  އަންހެނަކާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ  ފިރިހެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 14:03 45,719

ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ - އެމްއެންޑީއެފް

ސްރީލަންކާގައި އުޅޭ ދެ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ.

ލަންކާ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރ އަސްލަމް ޝާކިރު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން އެމްބަސީއަށް ދިޔައީ ކައިވެނި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫތު ސާފު ކުރުމަށެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުންގެ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެމްބަސީގައި އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ގެއްލިގެން އުޅުނު ދެ މީހުންގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެ ދެ މީހުންގެ އާއިލާއިން ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފއިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލަންކާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

" އާއިލާއިން ރީޗް ނުވެގެން އެބަހުރި ކޮންޕްލެއިން ހުށައަޅާފައި. އެއީ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ދެމީހެއް. އެދެމީހުންނާއި ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން. ލަންކާގައި ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ކަމަކާއި އެދެމީހުންނާއި ގުޅުމެއް ނެތް" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލަންކާ އެމްބަސީއަށް އެދެމީހުން ދިޔައީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ.

ލަންކާ އެމްބަސީން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މައުސޫމާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކަމަށާއި އެދެމީހުން މިހާރު ތިބީ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށެވެ.

ލަންކާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމެކެވެ. ލަންކާގައި ހިނގާދިޔަ ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާއާއި ދިވެހިން ބައިވެރިވުމެއް އޮތްކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް މިހާތަނަށް ވެފައި ނެތްކަމަށާއި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގައި ދިވެއްސަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ލަންކާގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި 310 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު އެކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 40 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް