ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ

އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް ވަދާއީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

  • ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން އައިސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ޝޯކޯ ނޯޑާ ފާހަގަކުރެއްވި
  • ޔޫއެންޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 22:54 1,557

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ޝޯކޯ ނޯޑާ، - އާކައިވް

އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ޝޯކޯ ނޯޑާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިސް ޝޯކޯ ނޯޑާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފާއިތުވި ގިނަ އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެކަމަނާ މަސައްކަތްކުރެއްވީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަތުމާ އެކު ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަނާ ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަންނަވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖެއަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން އައިސް، އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް އިތުރަށް ހުޅުވިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ފާގަތި ކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިބައްދަލު ކޮށްލެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޔޫއެންޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ ކަމާއި އެއީ ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްޠިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި ނާއިބު ރައީސް ވަނީ އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ޝޯކޯ ނޯޑާ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވައި، އެކަމަނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ

ނޯޑާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގައި މިކަން އިތުރު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގުމާއި ސަރުކާރުގެ އެކިފަންތީގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާކޮށް، އެކަނބަލުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނާއިބު ރައީސް ވަނީ ޔޫއެންޑީޕީގެ ޓީމާއި އަދި ޝޯކޯ ނޯޑާ އަށް ފަހު ދެން އެ މަޤާމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކާ އެކު ވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވައި، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުވެފައިވާ ފަދައިން ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ހާޞިލްކުރުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުން ދެމި އޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި މިސް ޝޯކޯ ނޯޑާ ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، އެކަމަނާގެ މަސައްކަތަށް ފަހި ކުރިމަގަކަށް ނާއިބު ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް