ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

''ކަލަންކް'' އަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީ ހީކުރިވަރެއް ނުވި!

  • މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 54.40 ކްރޯޑް ރުޕީސް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 22:09 4,409

''ކަލަންކް''ގެ ޕޯސްޓަރ - ދަ ނިއު އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ކަލަންކް" އަށް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު ބޮޑު އާމްދަނީއަށް ލިބިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ދުވަސްތަކުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އާލިއާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމަށެވެ. މި ފިލްމަށް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 21.06 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ 11.45 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު 11.60 ކްރޯޑް ލިބިފައިވާއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 9.75 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

އެހެންކަމުން މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ 54.40 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

ބޮކްސް އޮފީސް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފިލްމްގެ ވިޔަފާރި ދަށަށް ގޮސްފައި ވަނީ މި ދުވަސްވަރު އިންޑިއާގައި އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާތީއެވެ. 

އަބީޝޭކް ވަރުމާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ 1940 ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޓީޒާ ލައުންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފައި ވަނީ މި ފިލްމް އޭނާ އަށް ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ "ކަލަންކް"އަކީ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޔާޝް ޖޯހަރު މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ގެނެސް ދޭން އުޅުނު ފިލްމަކަށް ވުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ އޭނާގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ވަރުން އާއި އާލިއާގެ އިތުރުން އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރް، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، މާދުރީ ޑިކްސިޓް އަދި ސަންޖޭދަތު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް