ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

  • މި ވީޑިއޯގައި ދިޕިކާ ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގެ ޔުނިފޯމްގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 16:38 14,837

ދިޕިކާ ޕަދުކޯން - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ދިޕިކާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ޗަޕާކް" ގެ ޝޫޓިންތައް މިހާރު ފަށާފައި ވާއިރު ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ދިޕިކާ ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

މޭގްނާ ގުލްޒާރުގެ މި ފިލްމަކީ އެސިޑް އެޓޭކުން ސަލާމަތްވި ލަކްސްމީ އަގަރްވާލްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމް ސެޓުން ލީކުވެފައިވާ މި ވީޑިއޯގައި ދިޕިކާ ފެނިގެންދަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގެ ޔުނިފޯމްގައެވެ.

ވީޑިއޯ ފެށޭއިރު ދިޕިކާ ހުންނަނީ ކެމެރާއަށް ފުރަގަސް ދީގެންނެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅަކުން ކެމެރާއަށް މޫނު އަނބުރާލައިގެން އިރުކޮޅެއް ވަންދެން މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރެއެވެ.

މި ވީޑިއޯގައި ދިޕިކާ ފެނިގެންދަނީ ނޫކުލައިގެ ކުރުތާ އަކާއި ހުދުކުލައިގެ ޕަޖާމާއެއްގައެވެ. ދޯޕައްޓާއެއް އަޅާފައި ހުރިއިރު ސްކޫލް ދަބަސް ވެސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައި އޮތެވެ. ދިޕިކާ މަގުމަތީގައި ހުއްޓިގެން ހުރިއިރު ފަހަތުން "ރާޖްކިޔާ ވިދްޔަލަޔާ" ލިޔެފައި ހުރި ބޯޑެއް ދިޕިކާގެ ފަހަތުން ފެނިގެން ދެއެވެ. އަދި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދިޕިކާ ކާމަންޒަރު ވެސް ވީޑިއޯ އިން ފެނިގެންދެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ މި ފިލްމްގެ ސެޓްގެ ވީޑިއޯއެއް ލީކްވެފައެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ދިޕިކާ ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ ކޯ ސްޓަރ ވިކްރާންތު މައްސޭއާ އެކު އޮޓޯ ރިކްޝޯއެއްގައެވެ.

ޗަޕާކްއަކީ ދިޕިކާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް