ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ސްރީލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީޥުމަށް ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގާއިމް ކޮށްފި

  • ތިން ފައްޅިއަކަށާއި ތިން ހޮޓެލަކަށް ވަނީ ހަމަލާދީފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 11:12 5,611

ސްރީލަންކާގައި ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައި - އަލްޖަޒީރާ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް ތިން ފައްޅިއަކަށާއި ތިން ހޮޓަލަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީޥުމަށް ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގާއިމް ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް އެ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން ކަމަށާއި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އިމަރޖަންސީ ކޮންސިއުލަރ ހިދުމަތް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކޮންސިއުލަރު ހޮޓްލައިން 7983400 އަށް އަދި 94727277072+ 94766942654+ 96079834+އަށް ގުޅުމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސްރީލަންކާއަކީ ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ގައުމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިއަދު ހަމަލާދީފައިވާ ކޮލަމްބޯގައި ގިނައަދަދެއްގެ ދިވެހިން  ދިރި އުޅެއެވެ. 

ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި  ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ލަންކާގެ ކެބިނެޓުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ކޮލަމްބޯގެ މަގުތަކަށް މިހާރު ވަނީ ސިފައިން ނެރެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓު ވަނީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް