ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 13:04
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބާނީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ޓީސީގެ ފުރަތަމަ 11
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބާނީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތް ޓީސީގެ ފުރަތަމަ 11
ޓްވިޓަރ
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް
ޝައިހް ކަމާލް ކަޕް: ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ސެމީގައި ނިކުންނާނީ ނޭޕާލްގެ މަނަންގް
ދެވަނަ ސެމީގައި ޕޮޗިއެން ނިކުންނާނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓޮގަން އަބާނީއާ ދެކޮޅަށް
ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭ

ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ނޭޕާލްގެ މަނަންގް މަރްސިޔަންގްޑީ ކްލަބްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު އެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ލިބުނީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބާނީ ލިމިޓެޑް ޗިޓަގޮން އަށެވެ. ދެވަނަ ލިބުނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު މަނަންގް އަށެވެ. ތިންވަނަ ލިބުނު މުހައްމަދިން ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށްވެސް ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އިރު، އެޓީމަށް ސެމީން ޖާގަ ނުލިބުނީ އެއް ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ.

ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ޓީސީ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިރު، އެ ގްރޫޕުން ދެން ސެމީން ޖާގަ ހޯދީ ފަސް ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ޕޮޗިއޮން ސިޓިޒެން އެފްސީ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމު ސެމީގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އަބާނީއާ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްލަބް މުބާރާތުކުން ރާއްޖޭގެ ކްލަބެއް ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރިން ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް ކުޅެފައެވެ.

މިއީ ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ދެވަނަ މުބާރާތެވެ. ފުރަތަމަ މި މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ޗިއްޓަގޮން އަބާނީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ ފައިނަލްގައި އިންޑިޔާގެ އީސްޓް ބެންގާލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ޝައިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކްލަބް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 30 ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭއިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 15 ހާސް ޑޮލަރު ދެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މެޗަކުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް 1000 ޑޮލަރު ދޭއިރު ކޮންމެ މެޗަކުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމްހޯދާ ކުޅުންތެރިއަކަށް 500 ޑޮލަރު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް