އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޓޭކް އޮން ގްރެވިޓީ

ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!

  • ސޫޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެ ސޫޓު އުފެއްދި ރިޗަރޑް ބްރައުނިން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 22:22 43,247

ރިޗަރޑް ބްރައުނިންގ އޭނާގެ ސޫޓު ދައްކާލަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

މާވެލްގެ ކޮމިކުތަކުންނާއި ފިލްމުތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އަޔަން މޭން އުދުހޭ ގޮތަށް އުދުހެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޫޓު އުފެއްދި ރިޗަރޑް ބްރައުނިން އޭނާގެ އުދުހޭ ސޫޓު ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކޮށްލައިފިއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކަށް ބަލާއިރު ފެންނަނީ މަޝްހޫރު ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް ރިސޯޓްގެ ފަޅުތެރޭގައި ބްރައުނިން އޭނާގެ ޖެޓް ސޫޓުގައި "އުދުހޭ" މަންޒަރެވެ. ޖެޓް ބޫސްޓަރުތަކުގެ އެހީގައި އުދުހެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޫޓަކީ ބްރައުނިންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެކެވެ.

"ޑެޑަލަސް މާކް 1" ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ސޫޓުގައި އުދުހެވެނީ އޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކުދިކުދި ޖެޓް އިންޖީނުތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ބްރައުނިންގެ ގްރެވިޓީ ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ ސޫޓުގެ ބުރަކަށި މަތީގައި މީގެ ދެ އިންޖީނު ހުންނަ އިރު، ކޮންމެ އަތެއްގައި ވެސް ދެ އިންޖީނު ހުރެއެވެ. މި ސޫޓަކީ އޭތި ލައިގެން ހުންނަ މީހާއަށް ދާންވާ ދިމާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަމާ އެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޫޓެކެވެ.
 

އިންސާނުންގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކުރިމަގު ބަދަލުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުކުތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްރެވިޓީ ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ ސޫޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ތައުރީފު ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ސޫޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެޓެންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމަށް ފަހު ބާޒާރުން މި ބާވަތުގެ ސޫޓު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭރުން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އަޔަން މޭންއަކަށް ވެވިދާނެއެވެ. އަދި ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މަގުތަކުގައި ތޮއްޖެހިގެން ވަގުތު ދުއްވާލުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ސޫޓެއްގެ އެހީގައި ދާންވާ މިސްރާބަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު އުދުހިފައި ދަތުރުކޮށްލެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ފެށުން ރާއްޖެއިން ދައްކާލުމަކީ ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ފަހުރެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް