އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ވިލިނގިއްޔަށް އުދައެރުން

ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ

  • އުދައަރަން ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30 ހާއިރު
  • މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ބޭރު ތޮށި ހަލާކުވެފައި ވުމުން ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 17:31 7,295

ގއ. ވިލިނގިލީ ބަނދަރުގެ ތޮށި ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގއ. ވިލިނގިލީ ބަނދަރުގެ އެތެރެ ތޮށި ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދައަރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ އެތެރެ ތޮށި ހަލާކުވެ އުދައަރަން ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30 ހާއިރު ކަމަށާއި ތޮށީގެ 200 ވަރަކަށް ފޫޓް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ބޭރު ތޮށި ހަލާކުވެފައި ވުމުންކަން މުސްތަފާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ބަޖެޓުގައި ވިލިނގިލީގެ ބޭރުތޮށި މަރާތު ކުރުން ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަތް އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެސް މި މަސައްކަތް ވަނީ ނުކުރެވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވެސް ފާއިތުވި ހަތަރު މަސްދުވަހު ކަމާ ގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި ކައުންސިލުން އެކަން ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފާއިތުވި ހަތަރު މަސްތެރޭ ބޭރުތޮށި ލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކައުންސިލު މެންބަރުން މާލެ ގޮސް ވާނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކޮށްފައި. އަދިވެސް އެކަމަކު އަލިމަގެއް ނުފެނޭ" މިސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާބާދީގައި 3700 މީހުން ދިރިއުޅޭ ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރަކީ އަބަދު ވެސް ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ތޮއްޖެހިފައި އޮންނަ ބަނދަރެއްކަން މުސްތަފާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށް ވެފައި ބަނދަރު ތޮށި ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އުޅަނދުފަހަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވިލިނގިލީ ބަދަރަކީ އަބަދު ތޮއްޖެހިފައި އޮންނަ ބަނދަރެއް. 135 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑެތި އުޅަނދުތައް އެހުރީ. ކޮންމެ އުޅާނދަކީ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ދޯނި ތަކެއް. ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވޭ." މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލީގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައަރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމަތު ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެ ގޮތުން މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް ވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމް ގޯސްވެ ވިއްސާރަވެފައި މި ވަނީ ވާރޭ ނުވެހި ބައެއް ރަށްރަށް ފެނަށް ޖެހިފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މައްޗަށް ދިޔަ ދުވަސްވަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް