ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސުރުވީން ޗައުލާގެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކަށް އީވާ

  • ސުރުވީން އަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 01:01 7,270

ސުރުވީން ޗައުލާ އާއި ފިރިމީހާ އަކްޝޭ ތައްކަރު - އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ބަތަލާ ސުރުވީން ޗައުލާ އަށް ވަނީ އަންހެން ދަރިފުޅަކު ލިބިފައެވެ.

"ދަ ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ" ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސުރުވީންގެ ދަރިފުޅަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ އީވާއެވެ.

ސުރުވީން އަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ގައެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަކްޝޭ ތައްކަރު އާއި ސުރުވީން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އިޓަލީގައެވެ.

 ނަމަވެސް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މިދެމީހުންގެ ކައިވެނި ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ.

ސުރުވީން ވަނީ ފިލްމްގެ އިތުރުން ޑްރާމާ ސީރިއަލްތަކުންވެސް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި މައްޝޫރު ޑްރާމާ ސީރިއަލް "ކަހީނތޯ ހޯގާ" ގެ ލީޑް ރޯލުން ސުރުވީން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަނޫރާގް ކެޝްޔަޕް ގެ ފިލްމް "އަގްލީ" އަދި "ހޭޓް ސްޓޯރީ2" ގެ ލީޑް ރޯލުންވެސް ޗުރުވީން ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް