ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ދިބާޖާ މައްސަލަ

ދިބާޖާ ހުކުމް މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭ: ސުއޫދު

  • ސުއޫދު އެހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 21:47 4,021

ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދު - ރައީސް އޮފީސް

ދިބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައުލަތުން 348.10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސުޕްރިމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި ހުކުމް އަލުން މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސުއޫދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް 2013 ވަނަ އަހަރު އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރިއެވެ.

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް ކުންފުންޏާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާމެދު 2010 ވަނަ އަހަރު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ (ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ) ދަތުރުފަތުރު ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް 2013 ވަނަ އަހަރު އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރިއެވެ.

 

އެ މައްސަލަ އޭރު ނިންމީ ދައުލަތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދީބާޖާ ކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތުން ބުނީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ދީބާޖާ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ސިވިލް ކޯޓުން، އެ ކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމުމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް ދައުލަތާ އެއްކޮޅަށް ހުކުމް ކުރިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންނަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް