ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 15 އެމްބިއުލާންސް ހޯދަނީ

  • ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 1500 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 21:06 2,764

ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ އެމްބިއުލާންސް ތަކެއް - ހަވީރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބޭނުމަށް 15 އެމްބިއުލާންސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އެކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް -/1500 ރުފިޔާގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ.

ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ މި މަހު 22 އިން މެއި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 12:00އަށް ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެއެވެ. އަދި ރަމަޞާން މަހު 10:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 50,000/-ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ ޢަދަދާ އެއްވަރެއްގެ ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު)  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން 148 ދުވަސް ކަމަށްވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ މޭމަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

އެމްބިއުލާން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ގައުމީ ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފް ކުރާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް