ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އާޖްކަލްގައި ކާތިކްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން ވަރަށް ތަފާތު

  • މި ފޮޓޯގައި ކާތިކް ފެނިގެންދަނީ ސްކޫލް ބޯއީއެއްގެ ރޯލުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 21:45 3,979

ކާތިކް އާރްޔަން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގައި އަރަމުން އަންނަ ތަރި ކާތިކް އާރްޔަން މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "އާޖްކަލް"ގެ ޝޫޓިންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އިމްތިއާޒް އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގ ޝޫޓިންތައް އުދައިޕޫރުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާއިރު މި ފިލްމްގައި ކާތިކްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން ވަނީ އިންޓްނެޓްގައި ދައުރުވާން ފަށާފައެވެ. މި ފޮޓޯގައި ކާތިކް ފެނިގެންދަނީ ސްކޫލް ބޯއީއެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ޔުނިފޯމްގައި އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ރައްޓެހިންނާއި އެކު ސްކޫޓަރއެއްގައި ދަނިކޮށެވެ.

މި ފޮޓޯގައި ކާތިކްގެ ހެއަރ ސްޓައިލް ވެސް ފެނިގެންދަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. މި ފޮޓޯއިން ފެންނަ ފެނުމުން ކާތިކް އަދާކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރަށްވުރެން ޅަ ކުއްޖެއްގެ ރޯލެވެ.

 "އާޖްކަލް" އަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި އިމްތިއާޒްގެ ފިލްމް "ލަވް އާޖްކަލް" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ. މި ފިލްމްގައި ލީޑް ރީލޯން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ސައިފް އަލި ޚާން އާއި ދިޕިކާ ޕަދުކޯން އެވެ.

"އާޖްކަލް" ގައި ކާތިކް އާއި އެކު ފެނިގެން ދާނީ ސާރާ އަލީ ޚާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް