ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޑައިވިން ކޯސްގެ ބެޖް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަނޑު އަޑީގައި ބާއްވައިފި

  • ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 19 ދަރިވަރުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 00:03 2,740

ޗިފް އޮފް ޑިފެންސް ޝަމާލް ކޯހުގެ ދަސްވެނިމުނު ބައިިވެރިޔަކަށް ބެޖް ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯހުގެ ބެޖްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަނޑު އަޑީގައި ބާއްވާއިފިއެވެ.  

އެމްއެންޑީއެފް އިން ޓްވީޓް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މާސްކާއި ފުޅިއަޅައިގެން ތިބި ސިފައިންތަކެއް ކަނޑު އަޑިއަށް ފީނާތަނެވެ. އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ސިފައިން ތިބީ އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ގައުމުގެ ދިދަތައް ހިފައިގެންނެވެ.  

ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ބެޖް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލެވެ. 

ބެޖް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކަނޑު އަޑީގައި ބާއްވާފައިވާއިރު، ބައިވެރިންނަށް ތައްޓާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ, ގިރިފުށި ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ.  އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި މިކޯހުގައި ޖުމްލަ 21 މީހުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 19 މީހުންނެވެ. މި ކޯހުގެ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަށް މީހަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ނޭޕާލް، އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާގެ ސިފައިން ހިމެނެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ 13 ސިފައިން މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް