ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ކަލަންކް

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 21.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 23:52 5,331

ކަލަންކް ޕޯސްޓަރ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަކަށް "ކަލަންކް" ވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަށް ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 21.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ވަރުން ދަވަން، އާލިއާ ބަޓް، އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، މާދުރީ ޑިކްސިޓް އަދި ސަންޖޭދަތް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ 80 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިއަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ "ކޭސަރި" އަށެވެ. މި ފިލްމަށް ލިބިފައިވަނީ 21.06 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ. ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ "ގަލީ ބޯއީ" އަށެވެ. މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  19.40ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

އަބީޝޭކް ވަރުމާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ 1940 ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޓީޒާ ލައުންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމް އޭނާ އަށް ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ "ކަލަންކް"އަކީ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޔާޝް ޖޯހަރު މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ގެނެސް ދޭން އުޅުނު ފިލްމަކަށް ވުންކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ އޭނާގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް