އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް އޮފީސް

ރަމަޟާން މަހު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑި ކަނޑައަޅައިފި

  • ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9 އަކުން މެންދުރު 1 އަށް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 14:44 3,794

ރައީސް އޮފީސް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޝާން މަހުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. 

އޮފީސްތައް އޮންނާނެ ރަސްމީ ގަޑި ބަޔާންކޮށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝައްވާލު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި ހެނދުނު 9 އަކުން މެންދުރު 1 ޖެހުމާ ހަމަޔަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޫދު ވިދާޅުވީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާގޮތަށް އަދި ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީގަޑި ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، ރަސްމީގަޑިއަށް ފައްތަވައިގެން މަސައްކަތްތައް ރޭއްވެވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް