އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ބަހުގެ ހިދުމަތް

ގަމުގައި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

  • މި ހިނގާ އެޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ
  • ބަހުގެ ހިދުތަމުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ދޭނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 16 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 13:22 3,042

ލ. ގަމު ލިންކް ރޯޑު ސަރަހައްދު - ޔޫޓިއުބް

ލ. ގަމުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބަހުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން އެއްވެސް ފީއެއް ނެގުމަކާ ނުލާ، އެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެ ރަށުގައި ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ އެންގުމުގައި ވަނީ މި ހިނގާ އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބަހުގެ ހިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އެރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 160 ކުއްޖަކު އެ ހިދުމަތް ހޯދަމުން ގެންދާ އިރު، ބަހުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ އަތުން 125 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެންނެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ލ. ގަމުގެ ސްކޫލްތަކަށް މިހެން އެންގީ އެ ރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބަހުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް އެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ހައްދުންމަތީގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ އެމްޕީއެލް އިންނެވެ. މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އައްޑޫގައި ފޯރުކޮށްދޭ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އެ ހިދުމަތް އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް