އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ހުޅުމާލޭ ހުސް ބިމުގައި ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްވެއްޖެ : އެމްއެންޑީއެފް

  • އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވަނީ 6:10 ގައި

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 22:12 2,805

ހުޅުމާލޭގައި ރޯވި އަލިފާން - އެމްއެންޑީއެފް

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްއާ ސެންޓްރަލް ޕާކްއާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަލިފާންގަނޑު 6:10 ގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މެންދުރު 13:21 ގައި ކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ވިނަތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގުމާއި އެކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. 

ހުޅުމާލޭ ހުސްބިމު ގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާއިރު، ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އދ. އަރިޔަދޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގާފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވެއެވެ.  އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފާއިތުވި ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ 86 ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް