އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ؛ިސް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް މަވޯޓާ ޝަރީފު ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވައިފި

  • ފަސް ބޭފުޅެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 18:58 3,118

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ ޝަރީފު) ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - މަޖިލިސް

އަލަށް އިންތިހާބު ކުރާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު (މަވޯޓާ ޝަރީފު) ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަރީފާއެކު އާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.  

ޝަރީފު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ މަޖިލީހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މެމްބަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ދިފާއުކޮށް، އެޖެންޑާ 19 ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބާރަކަށް އެކަންވާނެ ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލި ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކާ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެ ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ވެސް މަޝަވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝަރީފާ އެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް މިހާތަނަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހަސަން އަފީފުގެ އިތުރުން މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ވާދަ ކުރައްވައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ހޯދާފައި ވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީންނެވެ. އެމްޑީޕީން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ލިބުނީ އަށް ގޮނޑިއެވެ. ޖޭޕީން ފަސް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އެމްޑީއޭއަށް ލިބުނީ ދެ ގޮނޑިއެވެ. އާ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި މިނިވަން މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ ހަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް