އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - ސީ.އޯ.ޓީ.ޓީ.އެމް

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ ސީ.އޯ.ޓީ.ޓީ.އެމް ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • މިފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ އޭޕްރިލް 15 އިން 17އަށް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 21:55 1,964

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ ސީ.އޯ.ޓީ.ޓީ.އެމްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޗައިނާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބީ.ޓު.ބީ ޓުއަރިޒަމް ފެއަރ ކަމަށްވާ ސީ.އޯ.ޓީ.ޓީ.އެމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މިފެއަރގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއާއިއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 10 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނީ ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މުޙައްމްދު ފައިސަލްއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މި ފެއަރ ކުރިއަށްދާނީ އޭޕްރިލް 15 އިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް17 އަށް ޗައިނާގެ ބޭޖިންގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑްގައި ތާފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށާއި މިގޮތުން ވާރޗުއަލް ރިއަލިޓީ  މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ސްޓޭންޑް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާލާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ކާނާ ރަހަބެލުމުގެ ފުރުސަތާއި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑުގައި ފޮޓޯ ނެގުމަށް ފަހު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޕޯސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ ހަދިޔާ އެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

 

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއަރ ސީ.އޯ.ޓީ.ޓީ.އެމްގެ ތެރެއިން

2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޗައިނާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ގައުމު ކަމަށްވާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން 283116 (ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ތިން ހާސް އެއްސަތޭކަ ސޯޅަ) ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ފެއަރތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް ރާއްޖެއާއި ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދަނީ މިފަދަ ގިނަ ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް