އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ނިއުޕޯޓް ވިއުގެ މައްސަލަ

ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގަނީ ގަވައިދާ ޙިލާފަށް: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

  • ބިން ހުސްކުރަން އެންގީ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ކުލި ނުދައްކާ އޮތުމުން
  • އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، ކުލި ނުދައްކައިފި ނަމަ އިތުރު މުއްދަތެއް ނުދީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 14:39 2,151

ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ހިންގާ ނިއުޕޯޓް ވިއު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން ހިންގާ ނިއުޕޯޓް ވިއު މިހާރު ހިންގަމުންދާ ގަވައިދާ ޙިލާފަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތަން ހުސްކުރަން އެންގީ ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ކުލި ނުދައްކާ އޮތުމުން، އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތަށް މިނިިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފައި ވަނީ މާރޗް ހަތް ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށާއި، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ތަން ހުސްކުރަން 30 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ނަމަ ކުލި ނުދައްކައިފި ހާލަތެއްގައި އިތުރު މުހުލަތެއް ދިނުމަކާ ނުލައި އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައި ވަނީ ބިން ހުސްކުރަން ދީފައިވާ މުހުލަތު ހަމަވެފައިވުމާ އެކު، މިހާރު ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގަމުން ދަނީ ގަވައިދާ ޙިލާފަށް ކަމަށާއި، އެތަން ހުސްކުރުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތަށް އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. 

ނިއުޕޯޓް ވިއު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާން

ނިއުޕޯޓް ސަރަހައްދު ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް ފަހު ނިންމާފައި ވަނީ، ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތަށް އާންމުންނަށް ހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ވަގުތުހޭދަ ކުރެވޭނެ ފެހި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގާ ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް އެބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ގައެވެ. ފުރަތަމަ ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދިން ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 13 އޭޕްރީލް 2017 ގައި ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތު އަށް އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް އެބިން ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ ބްރިޖް ވިއުއިންގ ޕްލެޓްފޯމަކާ ފުޑް އައުޓްލެޓެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ސަރަހައްދަކާއި ޕާކިން ޒޯނެއް ވެސް ތަރައްގީކުރާ ގޮތަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް