އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން

ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް އާއިލާއިން އާދޭސް ކުރައްވާ: ޔާމީން

  • "ރައީސް ޔާމީން ސަޕޯޓަރސް"ކިޔާ ވައިބާ ގުރޫޕެއްގެ ޗެޓްލޮގްތަކެއް ވަނީ ލީކުވެފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 13:34 10,530

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން (ކ) އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް. ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް އާއިލާއިން އާދޭސް ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި - ރައީސް އޮފީސް

ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމަށް އާއިލާއިން އާދޭސް ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޕީޕީއެމްގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ސަޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ "ރައީސް ޔާމީން ސަޕޯޓަރސް"ކިޔާ ވައިބާ ގުރޫޕްގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަޕޯޓަރުން އެދޭނަމަ ޕާޓީއާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ދުރަށް ޖެހިވަައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން އާދޭސް ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މި މެސެޖް ވަނީ ލީކްކޮށްލައިފަ އެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވައި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުކަމުގެ މަގާމުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ލީކްވި ރައީސް ޔާމީންގެ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ކަމަށާއި އަލަށް ހަވާލުވާ މީހުން ޒިންމާ ނަގަން ކެރެންވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ޕާޓީއަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތް ހޯދަންވާނެކަމަށާއި މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ދަތުރު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކެމްޕެއިން ނުކުރެއްވުނީ މިސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރެއްވި ގޮތުން ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރެއްވޭ ގޮތެއް ނުވުމާއި ކެމްޕެއިނަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާގައި އަތް ނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

ޕާޓީއަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތް ހޯދަންވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ގާތުގައި ވިދާޅުވިއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް