އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އެމްޓީސީސީ

ހއ. އާއި ހދ. އަށް އެމްޓީސީސީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

  • މި ތިން ރަށަށް  ކުރާ ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ ތާވަލު ވެސް އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 14 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 07:30 11,589

އެމްޓީސީސީ ހުޅުމާލެ ފެރީއެއް - އެމްޓީސީސީ

ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލޮޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝާހު ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙިދުމަތް ފުޅާކުުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިއްދޫ، ކުޅުދުއްފުށީ އަދި ހަނިމާދޫ އަށް ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވަގުތު ކުރިއަށް ދަނީ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ޕީއާރު އަދި މާކެޓިންގެ ކަންތައްތައް ކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތިން ރަށަށް  ކުރާ ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ ތާވަލު ވެސް އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެމި ދަތުރުތައް ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 6:30 އިން 15:30އަށެވެ.
އެމްޓީސީސީން ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ވިލިމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދެއެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ދަނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް