ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސަންޖޭ އާއި މާދުރީ މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަނީ ދަރިންގެ ކަންތައްތަކާ!

  • މި ދެތަރިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ "ކަލަންކް" އިން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 18:05 9,377

ސަންޖޭ ދަތް އާއި މާދުރީ ޑިކްސިޓް - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ މާދުރީ ޑިކްސިޓް އާއި ސަންޖޭދަތް އާއި ދެމެދު ކުރިން ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ވަނީ އަޑުފެތުރިފައެވެ.

90 ގެ އަހަރު ތަކުގައި އޮން ސްކްރީން ކަޕުލް އެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔަ މި ދެތަރިން 25 އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި ފެނިގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ކަލަންކް" އިންނެވެ.

މުމްބާއި މިރޯ އަށް ދިން އިންޓަވިއުގައި މާދުރީ ބުނެފައިވަނީ 25 އަހަރަށް ފަހު މި ދެތަރިން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މި ދެތަރިން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަނީ އެމީހުންގެ ދަރިންނާއި އެކުދިންގެ ތައުލީމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް މަޖާ އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާކުރަން.އަހަރުމެން ދެމީހުންގެ ވެސް ދަރިން އެބަތިބި އަދި އަހަރުމެން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަނީ އެކުދިންގެ ކިޔެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން." މާދުރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާދުރީ ބުނެފައިވަނީ ސަންޖޫއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ.

"ކަލަންކް" އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ނުކިޔާ ކަމަށާއި ސަބަބަކީ ކަރަން އަކީ އޭނާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށް މާދުރީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ކަލަންކް" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ގައެވެ. މި ފިލްމްގައި މާދުރީ އާއި ސަންޖޭދަތްގެ އިތުރުން އާލިއާ ބަޓް، ވަރުން ދަވަން، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ އަދި އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ "ސާޖަން"، "ކަލްނާޔަކް" އަދި "ތަނޭދާރުން" އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް