އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - މަންޓާ އެއަރ

މަންޓާ އެއަރއިން ދަރަވަންދޫއަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

  • އޭޕްރިލް 18ގެ ނިޔަލަށް 499ރ. އަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 11 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 15:54 3,383

މަންޓާ އެއަރއިން ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުފެށުން - ރައީސް އޮފީސް

މަންޓާ އެއާލައިންގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބ. ދަރަވަންދޫއަށް ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު ދަރަވަންދޫއަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓަށް ފަހު ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ވަނީ ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދަރަވަންދޫއަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ކުރޫއިން އަދި މަންޓާ އެއަރގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މަންޓާ އެއާރގެ ދަތުރުތައް ދަރަވަންދޫ އަށް ފަށާފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި މަންޒިލަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭޕްރިލް 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޮޑު މީހަކަށް ކޮޅަކަށް 499 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮޅަކަށް 249 ރުފިޔާއެވެ.

އެޑްވާންސްކޮށް ޓިކެޓް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް 549 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ ދުވާލަކު ދެ ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ތިން ފްލައިޓް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މަންޓާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މަންޓާގެ ޓިކެޓްތައް އެކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ބުކް ކުރެވޭނެއެވެ.

މަންޓާ އެއަރގެ ސީއެމްއޯ އަހުމަދު މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ދަރަވަންދޫ އަށް ދަތުރު ފެށުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެ އެއާލައިނުން ދޭ ހިދުމަތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަންޓާ އިން ވަނީ މިހާތަނަށް ތިން ފްލައިޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފައެވެ. އެ އެއާލައިނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށެވެ. މަންތާގެ ދަތުރުތައް ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލުގައި މަންތާ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް މި އަހަރުތެރޭ ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި މަންތާގެ އިތުރުން ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރުން ފްލައިމީ ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް