އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ވަރުންގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ މަރާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

  • ވަރުން ވަނީ ނަތާޝާއާއި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 08:35 11,622

ވަރުން ދަވަން އާއި ނަތާޝާ ދަލާލް - އެމްއެންޑީއެފް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ވަރުން ދަވަންގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ ދަލާލް މަރާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުގެ ވަރުންގެ ސަޕޯޓަރަކު ދީފިއެވެ.

މަސްދަރަކުން "މިޑް ޑޭ" އަށް ބުނެފައިވަނީ ވަރުންގެ އަންހެން ފޭނަކު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ވަރުންއާއި މީޓް ކުރުމަށް ވަރުންގެ ގޭގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރެފައެވެ.

"އަހަރުމެންނަށް އެއީކީ އާކަމެއް ނޫން. ގިނަ ފަހަރަށް އެހެން އަންނަ ފޭނުން ވަރަށް ސްވީޓްވާނެ. އެމީހުންގެ ހައްދުފަހަނައަޅާ ނުދާނެ،" މަސްދަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އަންހެން މީހާ އެގޭ ކައިރިން ދިއުމަށް އިންކާރިކޮށް ހަޅޭލަވާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދޭނެ ކަމަށް ބުނި ކަމަށް މަސްދަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު "ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ޝޯގައި ވަރުން ވަނީ ނަތާޝާއާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާއާއި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން "ފިލްމް ފެއަރ" އަށް ދާދިފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަރުން ބުނެފައިވަނީ އެހާ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މިވަގުތު ބައިވަރު ފިލްމް ތަކުގެ މަސައްކަތް ހުރުމުން ރަނގަޅު ވަގުތެއް ބަލާފައި ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވަރުން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަނުޝްކާ ޝަރްމާއާއި އެކު "ސުއިދާގް" އިންނެވެ. ދެން ވަރުން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ އާލިއާ ބަޓް އާއި އެކު "ކަލަންކް" އިންނެވެ.  

އަބީޝެކް ވަރުމާ ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމްގައި މާދުރީ ޑިކްސިޓް، ސަންޖޭ ދަތް، އަދިތްޔަ ރޯއީ ކަޕޫރު އަދި ސޯނާކްޝީ ސިންހާ ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަރުން ދަނީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި އެކު "ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ" ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް