އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓް

ޓިއުނީޝިއާގެ 'ޖަދީދާ' މާޖިރީން ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އެސްޓީއޯއިން ބާޒާރަށް ނެރެފި

  • ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ލިބޭނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 3 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 15:50 7,804

ޓިއުނީޝިއާގެ 'ޖަދީދާ' މާޖިރީން - ރައީސް އޮފީސް

ޓިއުނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޖަދީދާ މާޖިރީން ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓް އިން ބާޒާރަށް ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މިވަނީ 5 ސައިޒެއްގެ ޖަދީދާ މާޖިރީން ތަޢާރަފްކޮށް ހެޔޮއަގުތަކެއްގައި ވިއްކަން ފަށާފައެވެ. އަގުހެޔޮކުރި ސައިޒުތަކަށް ބަލާލާއިރު އާންމު ގޭބިސީތަކަށް ޚާއްސަ 250 ގުރާމް، 450 ގުރާމް، 1 ކިލޯ އާއި 2.5 ކިލޯ، އަދި ބޭކަރީތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް 9.5 ކިލޯގެ ޓައްޕު ހިމެނޭ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ. 

ޖަދީދާ މާޖިރީނަކީ ރަހަމީރު އަދި ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ބްރޭންޑެއް ކަމަށާއި މިއީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން ލިބެން ހުންނާނެ އެންމެ އަގުހެޔޮ މާޖިރީން ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

ޖަދީދާ މާޖިރީންގެ ރީޓެއިލް އަގުތަކައް ބަލާލާއިރު 250 ގުރާމްގެ ތައްޓެއް 15ރ އަށް، 450 ގުރާމްގެ ތައްޓެއް 22ރ އަށް، 1 ކިލޯގެ ތައްޓެއް 45ރ އަށް، 2.5 ކިލޯގެ ތައްޓެއް 90ރ އަށް އަދި މީގެއިތުރުން ބޭކަރީތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް ޚާއްސަކޮށް 9.5 ކިލޯގެ ޓައްޕެއް 270ރ އަށް ލިބޭނެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ހޯލްސޭލްކޮށް ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ޑިސްކައުންޓް އަގުތަކެއްގައި ޖަދީދާ މާޖިރީން ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޖަދީދާ ބްރޭންޑްގެ މާޖިރީން ރީޓެއިލްކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުންނާއި ހޯލްސޭލްކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓް ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން އަދި އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ. 

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓްއަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތަކެއް އެކި ގައުމުތަކުން އެތެރެކޮށް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް