ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް

އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް

  • އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އޮތީ ހޯމަ ދުވަހު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 20:09 6,822

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ބޯޑު - ޓްވިޓަރ

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހިމަނައިދިނުމަށް ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެދިއްޖެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މެމްބަރު ކްލަބްތައް އެއްވެ، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން އެޖެންޑާ ކުރާ ކަންކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ބާއްވާ މި ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ވިކްޓްރީން އެދިފައިވަނީ:

  1. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރުން.
  2. އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރުމަށް އަދި އެފްއޭއެމް ރައީސް އާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ހޮވުމަށް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން.
  3. ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގައި ތިން މެމްބަރުންނަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ނުހިމެނުން.

އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ވިކްޓްރީން އެދުނު ކަންކަން ހިމަނާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެކަންކަން ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ވިކްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އަކީ ވަކި އަދަދަކަށް ކްލަބްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެސޯސިއޭޝަނަށް ބާއްވަން މަޖުބޫރު ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާ ނިންމާނީ ވެސް ހުށަހެޅި ކްލަބްތަކުންނެވެ.

ވިކްޓްރީން ވަނީ 12 ކްލަބުގެ ސޮޔާއެކު އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިމިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމްއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އަސާސީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް 14 ދުވަސް ތެރޭގައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް އެފަހަރު ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެފްއޭއެމުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިނުދިނުމުން، އަސާސީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ވިކްޓްރީން ވަނީ އަމިއްލައަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ މަންދޫބުންތަކެއް އައިސް ކްލަބްތަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށް ފަހު ތިން ކްލަބަކުން ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެންގިއެވެ. އަދި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައިދޭން ޖެހޭނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސޮއި އަނބުރާ ނަގާފައި ވަނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަދި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއެވެ.

އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ވިކްޓްރީން އެދިފައި ވަނީ އެ ކްލަބުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ވެސް ހިމެނުމަށް ނިންމި އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަށާއި، އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް އަލުން އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށެވެ.

އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ކްލަބްތަކުން ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަން 35 ދުވަސް ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭއިރު، އެފްއޭއެމުން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ އެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ކްލަބަކުން ކަމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވިކްޓްރީން ބުނީ ކޮންގްރެސް އޮންނާނެ ދުވަހަކާއި ތަނެއް 45 ދުވަސް ކުރިން ކްލަބްތަކަށް އަންގަން އެފްއޭއެމަށް އަސާސީ ގަވާއިދު ލާޒިމްކުރި ނަމަވެސް އެކަންކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ވިކްޓްރީން އެޖެންޑާގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮންގްރެސްގެ 35 ދުވަސް ކުރިން، ފެބްރުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް