ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ރެއާލް މެޑްރިޑް

ރަފައެލް ވަރެން، ރެއާލްގައި ހުންނާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު!

  • ވަރެން ބުނެފައިވަނީ މުސްތަގުބަލުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް

ކ. މާލެ | 22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 19:06 | 4,001

ަރަފައެލް ވަރެން - ގޫގުލް

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑިފެންޑަރ ރަފައިލް ވަރެން, ރެއާލްއާއެކު ހުންނާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދޭ ފަދަ ވާހަކަ ތަކެއް ފެންމަތި ވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯރޓްތަށް ބުނާގޮތުގައި ވަރެން އަންނަނީ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުންނެވެ. މި ވާހަކަތަށް ވަރެން ދޮގު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވާނެ ގޮތެއް ބުނަންނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފްރާންސްގެ މި ކުޅުންތެރިޔާ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އެ ގައުމު މޮލްޑޯވާ އަދި އައިސްލޭންޑް އާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ވަރެން ބުނެފައިވަނީ މުސްތަގުބަލުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ކުރިމަގާއި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އޭނާ ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

ވަރެން ރެއާލްގައި ހުންނާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދިފައި ވީނަމަވެސް ނުވަ މަހަށް ފަހު އަލުން ރެއާލްއައި ގުޅެން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ރެއާލްގެ ކޯޗް ޒައިނުއްދިން ޒިދާން ކޯޗެއްގެ ގޮތުންނާއި ރަހުމަތް ތެރިއެއްގެ ގޮތުން ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވަރެން މި ސީޒަނުގައި ރެއާލްއަށް ލަލީގާގައި 24 މެޗު ކުޅެދީފައިވާއިރު ދެ ގޯލް ވަނީ އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.