raajjemv logo
އަކްޝޭ ކުމާރު
"ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބް ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެ
 
ފިލްމަކީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން އުގައްދާފައިވާ ފިލްމެއް
ސަހުބާން ފަހުމީ
9,401
ކ. މާލެ |
21 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:47
އަކްޝޭ ކުމާރު
ގޫގުލް

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަކީ އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ބޮލީވޫޑް ފިލްމްތައް ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ތަރުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ 11 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ފިލްމަށް 98.44 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލްމެއް ކަމަށް ތަރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ތަރުން ބުނެފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަސް ނިމިގެންދާއިރު ފިލްމަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަކްޝޭ ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމަކީ ވެސް ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމްތަކެވެ. އެގޮތުން "ހައުސްފުލް 3"، "ރުސަތުމް"، "އެއާލިފްޓް" އަދި "ރައުޑީ ރާޓޯޓް" ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފިލްމް ވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ.

"ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނުއިރު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭ ރިލީޒް ކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހުރިހާ ފިލްމެއް ވެސް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން "އެއާލިފްޓް"، ރުސަތުމް" އަދި "ހައުސްފުލް 3" ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް