ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - އަކްޝޭ ކުމާރު

"ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބް ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެ

  • ފިލްމަކީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން އުގައްދާފައިވާ ފިލްމެއް

ސަހުބާން ފަހުމީ
sahubaan

ކ. މާލެ 21 ފެބުރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:47 8,502

އަކްޝޭ ކުމާރު - ގޫގުލް

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަކީ އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ބޮލީވޫޑް ފިލްމްތައް ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ތަރުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ 11 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ފިލްމަށް 98.44 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލްމެއް ކަމަށް ތަރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ތަރުން ބުނެފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަސް ނިމިގެންދާއިރު ފިލްމަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަކްޝޭ ކުޅުނު ހުރިހާ ފިލްމަކީ ވެސް ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމްތަކެވެ. އެގޮތުން "ހައުސްފުލް 3"، "ރުސަތުމް"، "އެއާލިފްޓް" އަދި "ރައުޑީ ރާޓޯޓް" ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފިލްމް ވެސް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ.

"ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަށް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނުއިރު ވޭތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭ ރިލީޒް ކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ހުރިހާ ފިލްމެއް ވެސް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ގިނަ ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން "އެއާލިފްޓް"، ރުސަތުމް" އަދި "ހައުސްފުލް 3" ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް